Byte av kylmaskin, Volvo

KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB utför installationerna vi byte av kylmaskin på Volvo kylcentral. Beställare är Volvo. Anbudssumma är 500 000 Kr.
Arbetena pågår och skall vara klara i september-2014.