Author Archives: thomas

Aleris vårdboende Lidingö

Kungälvs Rörläggeri AB utför rörinstallationerna vid ombyggnad av AGA´s gamla lokaler till vårdboende.

Beställare är Aleris och arbetena skall vara färdigställda under Q4-2018

Ordersumma är ca. 5 000 000 kr.

Kungälvs Rörläggeri delade ut stipendium på examinationen av IUC Stockholm 31/5 på Casino Cosmopol.

Kungälvs Rörläggeri delade ut stipendium på examinationen av IUC Stockholm 31/5 på Casino Cosmopol.

På en examination som även Mikael Eklund,Kungälvs Rörläggeri agerade som censor.

Bästa examensarbete – Delades ut av Mikael Eklund från Kungälvs Rörläggeri.

 

Kv. Järnet, Nybyggnad av 170 lägenheter för Wallenstam.

Kungälvs Rörläggeri AB utför rörinstallationerna på totalentreprenad vid nybyggnationen av 170 lägenheter i Kv. Järnet, Stockholm.

Beställare är DMJ Bygg och arbetena startar under Q3-18.

Anbudssumma är ca. 15 000 000 kr.

Sysav Slaggsorteringsanläggning

Kungälvs Rörläggeri AB utför rörinstallationerna på totalentreprenad vid Sysav Slaggsorteringsanläggning.

Beställare är Veidekke Entreprenad AB , Region Bygg Syd.

Arbetena startar v.40 2018 och skall vara färdiga v.27 2019.

Anbudssumma är ca. 800 000 kr

Sockerstan Äldreboende

 

Kungälvs Rörläggeri AB utför rör-installationerna vid nybyggnationen av äldreboende i Sockerstan.

Beställare är Wästbygg och anbudssumman är ca. 7 800 000 kr

Byggtiden är 2017-12-01 till 2019-04-01.