Author Archives: kungsadmin

Byte av kylmaskin, Volvo

KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB utför installationerna vi byte av kylmaskin på Volvo kylcentral. Beställare är Volvo. Anbudssumma är 500 000 Kr.
Arbetena pågår och skall vara klara i september-2014.

Ombyggnad kontor byggnad L, Volvo

KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB utför rörinstallationerna vid ombyggnad av kontor för Volvo. Beställare är Volvo. Anbudssumma är 2 300 000 Kr. Arbetena pågår och skall vara klara i april-2015.