« Tillbaka

Kvalitetssäkrad utbildning ska ge förstklassiga montörer

VVS-Branschens Yrkesnämnd medverkar till att företagen får montörer med den rätta kompetensen. Det sker genom att kvalitetssäkra utbildningen, det arbets­platsförlagda lärandet och branschprovet.
– Sedan en tid har vi förändrat själva slutprovet till att vara praktiskt inriktat och elevernas teoretiska kuns­kaper testas i högre grad redan under utbildningen.

Det säger Charlotte Fryklund som är verksamhetschef inom VVS-Branschens Yrkesnämnd (VVS-YN) med bas i Stockholm. Organisatoriskt är det en ideell förening där arbets­givare och Byggnadsarbetareförbundet sam­arbetar med målsättningen att öka kompetens och rekry­ tering inom branschen.
– Vi fungerar egentligen som rådgivare och sakkunniga mot skolor och företag. Inriktningen är också att öka intresset för att söka till VVS-yrken och därtill arbetar vi med att garantera kvaliteten på yrkesgymnasierna, förklarar hon.

Förstklassig skola

Under 2010 tog VVS-YN ytterligare ett steg och etablerade ett kvalitetssystem för gymnasier med yrkesutbildningar, kallat Förstklassig skola. Det är frivilligt för skolorna att söka för att sedan kunna bli godkända. I dag har mer än hälften av alla landets yrkesgymnasier anslutit sig till systemet.

Charlotte Fryklund berättar att man bland annat ­kontrollerar innehållet i utbildningarna; vilka läromedel som används, att lärarna har tillräckligt hög kompetens och hur skolorna arbetar med APL (Arbetsplatsförlagt ­lärande).
– Men likaså att lokalerna är lämpade för verksamheten, att de har tillgång till rätt verktyg och utrustning.

Klara provet

Det slutliga branschprovet som tidigare omfattade fyra ­dagar och innehöll såväl teoretiska som praktiska tester är i stället två dagar. Provet är nu praktiskt och man har i ett tidigare skede följt upp de teoretiska kunskaperna.
– För oss är det viktigast att så många som möjligt har rätt kompetens och klarar provet för att därefter fortsätta ut i arbetslivet, säger Fryklund. Därför gäller det att väga in hela elevens utbildning med uppföljning och kontroll.

Fler lärlingsplatser

Omkring 70 procent av VVS-eleverna som lämnar sina utbildning får lärlingsplats hos ­företagen. Det kan förstås bli mycket bättre, menar hon, samtidigt är det stora regionala skillnader.
– I de större städerna där det byggs mer är det enklare att få lärlingsplatser och även under högkonjunktur som i dag, säger hon och medger att det är en angelägen uppgift att få fler ­företag att ta emot lärlingar från gymnasieskolan.

 

VVS-BRANSCHENS YRKESNÄMND

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en ideell förening som bildades 1997 där medlemmarna består av VVS Företagen, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Isoleringsfirmornas Förening. VVS-YN har 25 representanter fördelade över 11 regioner.
Mer info: www.vvsyn.se