« Tillbaka

Centiro Group: Beslutskraften och mandaten hos teamen

De senaste nio åren har Centiro varit på topp fem bland Sveriges bästa ­arbetsplatser*. Företagskulturen och ledarskapet utgår från människans potential. Och det stannar inte vid fina ord och floskler, utan Centiro har gjort verklighet av ett decentraliserat beslutsfattande och en platt organisation.

Vi fick en pratstund med Centiros ägare och vd Niklas Hedin om företagets strategier, värderingar och arbetssätt.
– Ända sedan starten 1998 har människan kommit först i vår strategi, eftersom det är människor som ska utveckla och använda våra produkter. De hierarkiska organisationsmodellerna från industrisamhällets dagar fungerar mindre effektivt på nutidens snabbrörliga marknad. Ska företaget vara snabbt, innovativt och flexibelt måste det ta till vara medarbetarnas potential, och där tycker jag att Centiro är ett gott exempel.
Centiro utbildar exempelvis alla med­arbetare i personligt ledarskap.
– Vi har synsättet att alla kan bidra och individerna har olika styrkor. Ledarrollen i teamen roterar därför beroende på situationen och uppgiften som ska lösas. Det är en anledning till att vi utrustar medarbetarna med verktyg i att leda sig själv och andra. Vissa personer har dock arbets­givaransvar, men deras roll är inte att vara chefer som ställer och styr, utan coacher som motiverar och engagerar.

Snabbrörligt
Teamens storlek varierar men blir aldrig större än 30 personer. Beslutskraften och mandaten ligger hos teamet som hanterar den specifika kunden.

Finns det inga risker med detta? undrar vi.
– Alla organisationsmodeller har sina ­risker och somliga chefer skulle nog bli rädda för att tappa kontrollen, men våra ­resultat har visat att det fungerar bra år efter år. Med den här modellen måste du som ledare våga ha fullt förtroende för med­arbetarna, svarar Niklas Hedin och fortsätter:
– Vinsten är hastigheten. Vi följer det som händer på marknaden och är väldigt snabbrörliga, flexibla och får mycket gjort.

Alla som har kundkontakt kan leverera och Centiro släpper till exempel en uppdaterad produkt sju-till åtta gånger per dag, när det i traditionella företag i vår bransch anses bra om det sker några gånger per år.

Men hur upprätthåller ni kvaliteten?
– Hastigheten innebär att vi också upptäcker felen snabbt och ackumulerar då inte fel och risker under lång tid, som man kan göra vid central styrning. Som bevis för det har vi åtta olika ISO-certifieringar, trippel A kreditvärdighet sedan år 2000, vi har fått Guldutmärkelse i hållbarhet av EcoVadis och blivit utsedda till Best Thechnology Partner under JDA Focus Connect i London 2017. Fick ni en AHA-upplevelse nu? frågar Niklas och skrattar gott åt vår förvåning.

Attityd
På Centiro finns 250 medarbetare i olika åldrar i 27 olika yrkes­roller, som har det gemensamt att de har en nyfiken, ­öppen, samarbetsvillig och prestigelös attityd.
– Den som söker en karriärväg med titlar passar inte på Centiro. Det gör däremot den som är intresserad av att påverka. Vi ser kraften i och värdesätter olikheter. En del av utbildningen är att förstå hur team fungerar när man är olika som individer. För att bli högpresterande krävs ett mått av konflikt eller friktion, och vi behöver lära oss att ge varandra utrymme utan att störas av småsaker hos andra som vi tycker skaver, förklarar Niklas.

Stress
Stress är ett aktuellt ämne och vi undrar hur Centiro hanterar det:
– Det är ett komplext problem och med ambitiösa medarbetare finns alltid en risk att någon får stressrelaterade bekymmer. Vi uppmärksammar framförallt de som har arbetsgivaransvar i hur stress fungerar för att vi ska kunna fånga upp signaler tidigt. Jag tror att arbetet i mindre team ger oss bättre möjlighet att upptäcka personer i riskzonen än man kanske gör i större ­organisationer.

Lokalens betydelse
Centiros nybyggda huvudkontor i Viared utanför Borås är 6000 m2 stort i fyra våningar. Det beskrivs som dynamiskt med en kreativ inredning. Det är en tekniskt avancerad och vacker byggnad som är uppförd enligt kriterierna för Miljöbyggnad Guld. Kungälvs Rörläggeri fick förtroendet att utföra alla rörarbeten.
– Målet var att skapa ”den tredje platsen” – det ska inte kännas som hemma och inte som ett kontor, utan vara inspirerande och motiverande. Det går tillbaka till människan och lokalen är ett sätt för oss att visa att vi menar allvar med våra visioner.

 

CENTIRO OM CENTIRO

Vi erbjuder marknadens mest kraftfulla mjukvara för transportadministration. Våra molnbaserade lösningar används dygnet runt av kunder i fler än 125 länder. Fem av världens 25 främsta varumärken och logistik­processer använder lösningar från Centiro, enligt en studie från Gartner/AMR. Sedan 1998 har vi servat kunder från vår globala knutpunkt i Borås. 2015 startade vi även verksamhet i Pune och idag har vi även kontor i London och Boston. Vi är ett privatägt företag och vår AAA-rankning är ett bevis på vår livslängd och strategiska långsiktighet. Centiro är certifierat enligt åtta olika ISO-standarder.

Läs mer på www.centiro.se

 

(*Korad av det internationella organisations­utvecklingsföretaget Great Place to Work Institute.)