« Tillbaka

Sockerstan – Ett byggprojekt som andas kvalitet

En tät blandstad ska växa fram i Sockerstan med en variation av boendeformer, kontor, service, handel och kulturlokaler. Första byggprojektet är ett vård- och omsorgsboende för äldre som ska vara klart för inflyttning våren 2019. Kungälvs Rörläggeri har därmed etablerat sig med ytterligare en entreprenad i Skåneregionen.

Hösten 2017 startade byggandet av nya Sockerstan i Staffanstorp, och först ut är ett äldre­boende med 72 lägenheter. Det innebär att omvandlingen av det gamla sockerbruket tagit sin början. Enligt ­kommunen ska området som ligger nära centrum utvecklas till en stadsdel med parker och grönstråk.
Men dit är det ett antal år och än så länge är det omsorgsföretaget Humanas nya ­boende som reser sig i höjden. Det ska bli fem våningar och 6 000 kvadratmeter. Mats Jönsson är projekt­chef på Wästbygg som är totalentreprenör och han talar om ett äldreboende som är lite utöver det vanliga.
– Det installeras exempelvis en avancerad ljussättning med bland annat simulering av dagsljuset, vilket ska bidra till en bättre dygnsrytm och en bättre arbetsmiljö för personalen, förklarar han.
– Likaså är takhöjder generösa, sprinkler­huvud är dolda och övriga installations­detaljer döljs så mycket som möjligt.

Mycket hemkänsla
Inriktningen är att äldreboendet ska ge så mycket hemkänsla som möjligt för de ­boende, men också att inredningen ska vara anpassad utifrån de boendes förmågor. Exempelvis är kranar och duschhandtag ­ergonomiskt utformade. För att öka boende­komfort och säkerhet kommer det även att installeras markvärme vid huvudentrén för att därigenom eliminera halk­risken under vintertid.
– Förutom lägenheterna byggs flertalet gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och rum för aktiviteter, massagerum, men också en vinterträdgård och takterrass. Humana tillsammans med Odalen är en kvalitetsmedveten beställare, säger Mats.

Krav på samordning
Wästbygg beräknar att ett 50-tal hantverkare som mest är engagerade i byggprojektet. För Kungälvs Rörläggeris del handlar det om tre montörer med filialchefen, Milos Glisic som projektledare.
– Sedan byggnaden började växa på höjden i januari har det varit full aktivitet. Extra krav på sam­ordning gäller på första plan där alla installationer görs i taket, säger Milos.
Men i nästa andetag påpekar han att det sällan blir några problem när alla hjälps åt och anpassar sig till varandra.
– En av våra styrkor är just en strukturerad organisation och det innebär att arbetet fungerar smidigare, säger han, och ser det som en stor fördel. Här ingår en tydlig dialog mellan projektledare, montörer och beställare.

“En av våra styrkor är just en strukturerad organisation.”

 

En komplett enhet
Mats Jönsson instämmer och ser samverka som nyckeln till framgång, och sedan bygget startade tycker han att det följer planen på ett bra sätt.
– När det gäller Kungälvs Rörläggeri har medarbetarna det kunnande som krävs och är lösningsorienterade, vilket vi värdesätter. Vi har samarbetat sedan många år, här i Skåne är det andra projektet, och fler är på gång.
Han förklarar att underentreprenörerna i egen regi ansvarar för konstruktion, ­projektering och installationssamordning för sin del, exempelvis VS. Det vill säga en komplett enhet som ansluts till projektet.
– Det här är ett genomarbetat byggprojekt som andas kvalitet, säger Mats Jönsson.

 

HUMANAS ÄLDREBOENDE

Projektet startades: Sommaren 2017
Klart för inflyttning: Våren 2019
Totalytan: 6 000 kvm
Antal lägenheter: 72
Beställare: Odalen Fastigheter
VS-entreprenör: Kungälvs Rörläggeri
Totalentreprenör: Wästbygg