Blog Archives

Sofias Änglar gör en insats

Sofias Änglar i Kanal 5 är inne på sin elfte säsong. Snickaren Fredrik Enetjärn har varit bygg-ledare i de senaste 20 programmen, ett arbete där ledorden är planering och åter planering.
– Byggjobbet ska göras på tre till fyra dagar och då gäller det att vara väl förberedd med duktiga hantverkare, säger han. 

JUST DEN HÄR GÅNGEN HANDLAR DET OM en familj i Olofstorp utanför Göteborg som fått ett nytt kök med skåp, diskbänk och vitvaror med mera. Därtill blev det ett nytt golv och omtapetsering av vardagsrummet.
– Vi byggde även en ny altan, vilket var tufft med tanke på att det kom mer vinter än vi förväntat oss, men det gick bra, säger Fredrik. Han påpekar att duktiga lokala hantverkare är en förutsättning för att det ska klaffa och bli ett bra resultat. Med tanke på att Sofias Änglar främjar en god sak ser han också att det finns ett stort intresse att delta.
– Det handlar om responsen som familjen ger när arbetet är klart och där var och en känner att man verkligen hjälpt till att förbättra vardagen för den drabbade familjen, säger han.

Höga krav på planering
Många gånger är det en hel del saker som behöver åtgärdas i huset där familjen bor så det blir mycket folk som är inblandade, enligt Enetjärn.
– Det kan nog se ut som en cirkus när vi anländer till huset med lastbilar, containrar, byggmaterial, byggare, film- och produktionsteam. Byggtiden är kort och det ställer höga krav på noggrann planering. Vi startar på måndag och på torsdag ska det vara klart för familjen att flytta in.

Hektiska dagar…
För hantverkarna blir det ofta hårt arbete och långa dagar eftersom det samtidigt är en teveinspelning med allt vad det innebär.
Man samsas med flera yrkesgrupper på trånga utrymmen så det kan säkert vara skönt att komma tillbaka till sina vanliga rutiner igen när veckan är slut.
– Men glädjande nog så är det ofta hantverkarna som ber oss kontakta dem igen om vi ska hjälpa någon annan familj i närområdet. Det känns förstås bra, säger han. Hos familjen i Olofstorp var det Kungälvs Rörläggeris montör, Raman Raouf, som bland annat drog ledningarna för vatten och avlopp när det nya köket installerades.

En viktig insats
– Allt fungerade jättebra, men det tog lite längre tid än vanligt. Man fick anpassa sig utifrån filmteamets arbete, säger han och påpekar att det samtidigt var intressant att se hur en teveinspelning går till.
– När det sedan var klart möttes vi som deltagit i projektet tillsammans med familjen, vilket var trevligt. Likaså var det roligt med all uppskattning och man kände verkligen att vi gjort en viktig insats, säger Raman.

 

Återkommande insats
Förutom den här insatsen i Olofstorp har Kungälvs Rörläggeri även medverkat i Sofias Änglar vid ytterligare byggprojekt i Klippan, Viskafors samt två stycken projekt i Stockholm. Kungälvs Rörläggeris montör, Raman Raouf, hämtar material i sin servicebil.

 

SOFIAS ÄNGLAR

Sofias änglar sänds i Kanal 5 och hade premiär 2011. Programledarna Sofia Wistam, Johnnie Krigström och Mattias Särnholm hjälper människor som drabbats av olyckor eller andra traumatiska händelser som gjort att orken tagit slut. Genom att ta bort oron för huset och färdigställa ett bygge som många gånger stannat upp skapas bättre förutsättningar för de drabbade familjerna att läka.

Centiro Group: Beslutskraften och mandaten hos teamen

De senaste nio åren har Centiro varit på topp fem bland Sveriges bästa ­arbetsplatser*. Företagskulturen och ledarskapet utgår från människans potential. Och det stannar inte vid fina ord och floskler, utan Centiro har gjort verklighet av ett decentraliserat beslutsfattande och en platt organisation.

Vi fick en pratstund med Centiros ägare och vd Niklas Hedin om företagets strategier, värderingar och arbetssätt.
– Ända sedan starten 1998 har människan kommit först i vår strategi, eftersom det är människor som ska utveckla och använda våra produkter. De hierarkiska organisationsmodellerna från industrisamhällets dagar fungerar mindre effektivt på nutidens snabbrörliga marknad. Ska företaget vara snabbt, innovativt och flexibelt måste det ta till vara medarbetarnas potential, och där tycker jag att Centiro är ett gott exempel.
Centiro utbildar exempelvis alla med­arbetare i personligt ledarskap.
– Vi har synsättet att alla kan bidra och individerna har olika styrkor. Ledarrollen i teamen roterar därför beroende på situationen och uppgiften som ska lösas. Det är en anledning till att vi utrustar medarbetarna med verktyg i att leda sig själv och andra. Vissa personer har dock arbets­givaransvar, men deras roll är inte att vara chefer som ställer och styr, utan coacher som motiverar och engagerar.

Snabbrörligt
Teamens storlek varierar men blir aldrig större än 30 personer. Beslutskraften och mandaten ligger hos teamet som hanterar den specifika kunden.

Finns det inga risker med detta? undrar vi.
– Alla organisationsmodeller har sina ­risker och somliga chefer skulle nog bli rädda för att tappa kontrollen, men våra ­resultat har visat att det fungerar bra år efter år. Med den här modellen måste du som ledare våga ha fullt förtroende för med­arbetarna, svarar Niklas Hedin och fortsätter:
– Vinsten är hastigheten. Vi följer det som händer på marknaden och är väldigt snabbrörliga, flexibla och får mycket gjort.

Alla som har kundkontakt kan leverera och Centiro släpper till exempel en uppdaterad produkt sju-till åtta gånger per dag, när det i traditionella företag i vår bransch anses bra om det sker några gånger per år.

Men hur upprätthåller ni kvaliteten?
– Hastigheten innebär att vi också upptäcker felen snabbt och ackumulerar då inte fel och risker under lång tid, som man kan göra vid central styrning. Som bevis för det har vi åtta olika ISO-certifieringar, trippel A kreditvärdighet sedan år 2000, vi har fått Guldutmärkelse i hållbarhet av EcoVadis och blivit utsedda till Best Thechnology Partner under JDA Focus Connect i London 2017. Fick ni en AHA-upplevelse nu? frågar Niklas och skrattar gott åt vår förvåning.

Attityd
På Centiro finns 250 medarbetare i olika åldrar i 27 olika yrkes­roller, som har det gemensamt att de har en nyfiken, ­öppen, samarbetsvillig och prestigelös attityd.
– Den som söker en karriärväg med titlar passar inte på Centiro. Det gör däremot den som är intresserad av att påverka. Vi ser kraften i och värdesätter olikheter. En del av utbildningen är att förstå hur team fungerar när man är olika som individer. För att bli högpresterande krävs ett mått av konflikt eller friktion, och vi behöver lära oss att ge varandra utrymme utan att störas av småsaker hos andra som vi tycker skaver, förklarar Niklas.

Stress
Stress är ett aktuellt ämne och vi undrar hur Centiro hanterar det:
– Det är ett komplext problem och med ambitiösa medarbetare finns alltid en risk att någon får stressrelaterade bekymmer. Vi uppmärksammar framförallt de som har arbetsgivaransvar i hur stress fungerar för att vi ska kunna fånga upp signaler tidigt. Jag tror att arbetet i mindre team ger oss bättre möjlighet att upptäcka personer i riskzonen än man kanske gör i större ­organisationer.

Lokalens betydelse
Centiros nybyggda huvudkontor i Viared utanför Borås är 6000 m2 stort i fyra våningar. Det beskrivs som dynamiskt med en kreativ inredning. Det är en tekniskt avancerad och vacker byggnad som är uppförd enligt kriterierna för Miljöbyggnad Guld. Kungälvs Rörläggeri fick förtroendet att utföra alla rörarbeten.
– Målet var att skapa ”den tredje platsen” – det ska inte kännas som hemma och inte som ett kontor, utan vara inspirerande och motiverande. Det går tillbaka till människan och lokalen är ett sätt för oss att visa att vi menar allvar med våra visioner.

 

CENTIRO OM CENTIRO

Vi erbjuder marknadens mest kraftfulla mjukvara för transportadministration. Våra molnbaserade lösningar används dygnet runt av kunder i fler än 125 länder. Fem av världens 25 främsta varumärken och logistik­processer använder lösningar från Centiro, enligt en studie från Gartner/AMR. Sedan 1998 har vi servat kunder från vår globala knutpunkt i Borås. 2015 startade vi även verksamhet i Pune och idag har vi även kontor i London och Boston. Vi är ett privatägt företag och vår AAA-rankning är ett bevis på vår livslängd och strategiska långsiktighet. Centiro är certifierat enligt åtta olika ISO-standarder.

Läs mer på www.centiro.se

 

(*Korad av det internationella organisations­utvecklingsföretaget Great Place to Work Institute.)

 

Sobacken i Borås ska säkra kraven för framtidens infrastruktur

Nya Energi- och Miljöcenter på Sobacken antar i allt högre grad sina former och ­under mars 2019 ska anläggningen som helhet sättas i drift. Boråsarna får därmed ett modernt avloppsreningsverk, ett nytt och effektivt kraftvärmeverk samt en biogasanläggning av senaste snitt som omvandlar avloppsslam till biogas. Kungälvs Rörläggeri inledde i mars sin andra entreprenad i projektet.

Borås Energi och Miljö AB bygger Energi- och Miljö­center på ­Sobacken en mil söder om staden. Det handlar om nytt kraftvärme­verk och avloppsreningsverk med till­hörande slam och rötningsanläggning. De nya a­nläggningarna byggs på en yta motsvarande 30 hektar. Under byggtiden sysselsätter ­projektet cirka 400 personer som mest. Bygget startade 2015 och beräknas i sin helhet sättas i drift i mars 2019.

Jonas Holmberg är kommunikationschef inom Borås Energi och Miljö. Han berättar att när det gäller avloppsverket så sättes det i provdrift under maj 2018. Det ska ta emot allt spillvatten från boråsarna och kapaciteten är cirka 10 miljoner liter vatten i timman.
– Nu ser man verkligen att nya Sobacken börjar anta sina former, säger han, och en av entreprenaderna, kontrollrums- och personal­byggnaden, är klar sedan hösten 2017. Det som nu växer på höjden är den nya bio­pannan tillhörande kraftvärmeverket.
Förutom panna inrymmer kraftvärmeverket bland annat rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Det blir 4 000 kvadratmeter stort med en höjd på 45 meter.

Framtida infrastruktur
I dag förser Ryaverket cirka 40 000 boråsare med fjärrvärme för uppvärmning av vatten och bostäder. Samtidigt försörjer avloppsreningsverket på Gässlösa i princip alla hushåll och verksamheter i tätorten med avloppsrening. Men staden växer de facto med cirka 1 000 invånare varje år.
– Därför behöver vi reinvesteringar i ett nytt kraft­värmeverk och ett nytt avloppsreningsverk. Syftet är att säkra stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på vårt energi­system framöver, förklarar Jonas Holmberg när han visar runt på området.
Dessutom ingår att över tid hålla sig inom lagstadgade miljögränsvärden för stadens avloppsvatten, liksom att kunna producera mer förnybar el och miljö­smart fjärrvärme.

Nya kraftverkspannan
Han berättar att Borås var en av de första kommunerna i landet som byggde fjärrvärmenät med start 1959. Gässlösa avlopps­reningsverk sattes i drift redan 1935.
– Den nya kraftverkspannan dimensioneras för 475 GWh biobränsle, vilket faktiskt är fem GWh mindre än vad som i dag årligen används på Ryaverket, säger Jonas Holmberg och tillägger snabbt:
– Men elproduktionen fördubblas och värmeproduktionen blir drygt 15 procent högre. Den så kallade verkningsgraden blir nämligen 91 procent i stället för 83.

Elproduktionen fördubblas och värmeproduktionen blir drygt 15 procent högre.

Nästa entreprenad
Kungälvs Rörläggeri har tidigare svarat för VS-install­ationerna i Sobackens kontrollrums- och personalbyggnad. I mars månad påbörjade man nästa entreprenad och då rör det sig om kraftvärmeverket. David Fohlin är projektledare inom Kungälvs Rörläggeri och berättar vad som ingår i uppdraget:
– Vi ansvarar för VS-installationerna när det gäller vatten, värme, spillvatten och avvattning av taket på kraftvärmeverket. I ett inledande skede har vi monterat 22 rostfria brunnar och rännor i vatten- och kondensat­hanteringen. Vi har haft mellan två och fyra montörer engagerade i projektet.

Samordning i projektet
Han nämner också att man har dragit ett rörstråk genom pannhallen, likaså installerat en trycksatt stigar­ledning som ingår i släcksystemet som ska användas om en brand skulle utbryta.
– Det är ju ett omfattande byggprojekt, vilket innebär att samordning mellan de olika entreprenörerna är av stor betydelse. Samtidigt är en av våra styrkor en genom­arbetad organisation med erfarna montörer.
Projektmöten sker varje vecka med ­Serneke och övriga underentreprenörer, vilket möjliggör ett effektivt arbete, enligt David Fohlin.
– Planering och tidplan är alltid en ­utmaning i byggprojekt av den storleken, säger han.

 

ENERGI & MILJÖCENTER, SOBACKEN

• Kostnaden beräknas till 3,7 miljarder kronor.
• Den nya ytan som bebyggs på Sobacken omfattar 30 hektar mark.
• Kraftverkspannan är dimensionerad för 475 GWh biobränsle.
• Pannhuset blir 45 meter högt, skorstenen 80 meter.
• Avloppsreningsverkets kapacitet blir cirka 10 miljoner liter/timma med skärpta reningskrav på det vatten som ska släppas ut i Viskan.
• Kontrollrums- och personalbyggnaden,­ innehåller förutom kontrollrum, även mekanisk verkstad, el- och instrumentverkstad, förrådsutrymmen, laborationslokaler samt utrymmen­ för el och automation.

Sockerstan – Ett byggprojekt som andas kvalitet

En tät blandstad ska växa fram i Sockerstan med en variation av boendeformer, kontor, service, handel och kulturlokaler. Första byggprojektet är ett vård- och omsorgsboende för äldre som ska vara klart för inflyttning våren 2019. Kungälvs Rörläggeri har därmed etablerat sig med ytterligare en entreprenad i Skåneregionen.

Hösten 2017 startade byggandet av nya Sockerstan i Staffanstorp, och först ut är ett äldre­boende med 72 lägenheter. Det innebär att omvandlingen av det gamla sockerbruket tagit sin början. Enligt ­kommunen ska området som ligger nära centrum utvecklas till en stadsdel med parker och grönstråk.
Men dit är det ett antal år och än så länge är det omsorgsföretaget Humanas nya ­boende som reser sig i höjden. Det ska bli fem våningar och 6 000 kvadratmeter. Mats Jönsson är projekt­chef på Wästbygg som är totalentreprenör och han talar om ett äldreboende som är lite utöver det vanliga.
– Det installeras exempelvis en avancerad ljussättning med bland annat simulering av dagsljuset, vilket ska bidra till en bättre dygnsrytm och en bättre arbetsmiljö för personalen, förklarar han.
– Likaså är takhöjder generösa, sprinkler­huvud är dolda och övriga installations­detaljer döljs så mycket som möjligt.

Mycket hemkänsla
Inriktningen är att äldreboendet ska ge så mycket hemkänsla som möjligt för de ­boende, men också att inredningen ska vara anpassad utifrån de boendes förmågor. Exempelvis är kranar och duschhandtag ­ergonomiskt utformade. För att öka boende­komfort och säkerhet kommer det även att installeras markvärme vid huvudentrén för att därigenom eliminera halk­risken under vintertid.
– Förutom lägenheterna byggs flertalet gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och rum för aktiviteter, massagerum, men också en vinterträdgård och takterrass. Humana tillsammans med Odalen är en kvalitetsmedveten beställare, säger Mats.

Krav på samordning
Wästbygg beräknar att ett 50-tal hantverkare som mest är engagerade i byggprojektet. För Kungälvs Rörläggeris del handlar det om tre montörer med filialchefen, Milos Glisic som projektledare.
– Sedan byggnaden började växa på höjden i januari har det varit full aktivitet. Extra krav på sam­ordning gäller på första plan där alla installationer görs i taket, säger Milos.
Men i nästa andetag påpekar han att det sällan blir några problem när alla hjälps åt och anpassar sig till varandra.
– En av våra styrkor är just en strukturerad organisation och det innebär att arbetet fungerar smidigare, säger han, och ser det som en stor fördel. Här ingår en tydlig dialog mellan projektledare, montörer och beställare.

“En av våra styrkor är just en strukturerad organisation.”

 

En komplett enhet
Mats Jönsson instämmer och ser samverka som nyckeln till framgång, och sedan bygget startade tycker han att det följer planen på ett bra sätt.
– När det gäller Kungälvs Rörläggeri har medarbetarna det kunnande som krävs och är lösningsorienterade, vilket vi värdesätter. Vi har samarbetat sedan många år, här i Skåne är det andra projektet, och fler är på gång.
Han förklarar att underentreprenörerna i egen regi ansvarar för konstruktion, ­projektering och installationssamordning för sin del, exempelvis VS. Det vill säga en komplett enhet som ansluts till projektet.
– Det här är ett genomarbetat byggprojekt som andas kvalitet, säger Mats Jönsson.

 

HUMANAS ÄLDREBOENDE

Projektet startades: Sommaren 2017
Klart för inflyttning: Våren 2019
Totalytan: 6 000 kvm
Antal lägenheter: 72
Beställare: Odalen Fastigheter
VS-entreprenör: Kungälvs Rörläggeri
Totalentreprenör: Wästbygg