« Tillbaka

Skeppsbron, Göteborg

Ombyggnad av hotell och kontorslokaler, Skeppsbron, ordersumma drygt 30 Mkr, byggstart 2015- klart sep 2016.

Beställare Bra Bygg, Byggherre SEB.