Kungälvs Rörläggeri AB förstärker nu sin verksamhet i Stockholm.

Mikael Eklund 39 år från Mälaröarna i Stockholm har tidigare varit projektchef på Sandbäckens Rör med många års erfarenhet från rörbranschen. Han blir nu anställd som filialchef på Kungälvs Rörläggeris vidare satsning i Stockholm. Bolaget som befinner sig i en ständig tillväxtfas kommer att satsa mer på lokal närvaro i Stockholm och planerar därför rekrytera ytterligare en tjänst som projektledare inom kort.

ct-page responsive-t">

Ku> /divclas0c

Ku> /divclas0c pu-ct-p   <div id=u>
 e      rvice för kommunessponsivp	py alt=

Ku> /divclas0c <-ror.se/vvtype menu->

 • r ype metypeponss mve-m4
  e5= och Serviceavtal Ventreprenader V=ponsive-mh;>
 • pu-ct-p   <div id=u>
 e  ea name=pu-ct-p   <div idixoos4ep!-l.-ct-Inss mame=4et">

  Ku> /divclas0c xoos4eenu-i=a"mp>Ku-i-n=f -cu-ote-p

  {d {du-="BORÅ/h4> r;stadsrt4entreprenader V=ponsive-mh;>Stenungsund
 • eb6y/2 onsive-m49lse":nk" 3_d /> 44s m>wenu-ite)9tCeass="fox1- or.se/vvs-tjan=er/sx1_d /> 4e;jgwi sodL 14-item-object-page=meny" clas e-m>eienu"resp1=as hdL 1bhSi(entreprenad/proj>je4gCi-utsed2
  e C;knad/proj>je4gCi-utsed2 gnu-i6xC;knad/proj>je4gCi
  e _menclear"> <"u-="; he-="BOd=u> e C t845"trig C i s eien=u> t8 L 1 g5-rL 1a> p{1igenr-miv c)pragdivalv/" cleien=em-obje=xiv c)pragdivalv/" 1a> p{1igenr-m_'f=lue="Göteborg">Göteborg">Gnungsur">Servs54> 80 600">07eaink">Servs54>apyi:/.ceavtal nk">Servs54>apy3g0Stenuct:las0c
 • e C > py ah{0ink">Servs54> 80 60mna som avtalskund!
 • <_
 • bmd-has-cu-item-84e"aöteborg">Gnungsufd-has-cas-cu-item-84e"_d-has-cS temi1 ttem-912=x=re0idecisomhttp:/jen>
 • 7 <_
 • bmd-has-cu-item-84e"aenuinu-i
 • 7 -ote-p
  avtalskund a
  bmd-has-cu
 • <_
 • bitem-1 lass=" menu-itemvi 1
  onsive-m49lse":nk" 3_d /> 44s m>wenu-ite)9tCeass="fox1- or.se/"4s >

  wenu-ite)9tCeass="fox1- or.se/"4ate)ci{ass="feassge2 on/"4s e/"4bits e -r4bi=ppSp{1 ibesps m-84fsxskuresponsissge2href='h=xs m-84fsxskuresponbi=ppSp{1 ibesp_er": 13

  Kung9s3_i"youm3=fpr a44ba44bjecige": 13_pr9 250px; height: 40 heinse h org">Gnungsur"> 44bjecige": 13

  Kunge2h.swidnungsur"> _ari nungsuxCeins4bewhsoo m>wenu-jans 600eienu"resp1= e5= och Serviceavtal Ventreprenader V=ponsive-mh;>